Liceul francez „Voltaire” Craiova. Ce specializări pot alege elevii

„Cum aleg liceul?“ este întrebarea ce se află în această perioadă în mintea elevilor, care sunt în căutarea unității de învățământ, în care să studieze pe perioada anilor de liceu. Într-o serie de articole, Media10 „povestește” oferta educațională a liceelor. Aflăm ce specializări pun la dispoziție unitățile de învățământ, care au fost ultimele medii de admitere, ce proiecte și parteneriate are școala, ce spune directorul, dar și reprezentantul elevilor. Nereuşitele în viaţa de şcolar nu sunt întâmplătoare, spun specialiştii, ci vin şi ca urmare a unei alegeri neinspirate într-un anumit moment.
Vă prezentăm, de această dată, oferta educațională a Liceului francez „Voltaire” Craiova. Liceul Voltaire Craiova, este înfiinţat sub egida Universităţii din Craiova. Datorită specificului şi renumelui liceului pentru studiul limbii franceze, oferta curriculară cuprinde mai multe discipline care vizează perfecţionarea cunoştinţelor de limbă, literatură şi civilizaţie franceză. Elevii pot susține un examen de bacalaureat special, cu probe în limba franceză, echivalent al bacalaureatului francez, cu recunoaștere internaţională, în urma unui acord semnat cu ambasadele lumii francofone. 

Specializări puse la dispoziția elevilor Liceul „Voltaire” Craiova

În anul școlar 2019-2020, clasele a IX-a de la Liceul „Voltaire” vor avea trei specializări:

*științele naturii

*filologie (bilingv franceză)

*științe sociale (intensiv franceză).

Trei argumente care să îi determine pe elevi să aleagă Liceul Voltaire Craiova

Într-o societate în care atingerea succesului este echivalentă cu dobândirea unui număr cât mai mare de competențe, s-a putut constata că tinerii apreciază din ce în ce mai mult tot ceea ce presupune deschiderea către nou, către un învățământ la standarde europene.

⇔ În acest context, la Liceul „Voltaire” accentul se pune pe dimensiunea practică a învățării, pe atingerea performanței în timpul programului de tip ”școală după școală” și, nu în ultimul rând, pe abilitățile de comunicare într-o limbă de circulație internațională, alta decât cea engleză, cunoscută deja de majoritatea elevilor. Elementul de diferențiere îl constituie, în acest caz, valorificarea talentului și a abilităților de care dispune fiecare elev în parte, iar această strategie conduce, inevitabil, la sporirea motivației în învățare.

⇔ Tocmai de aceea, absolvenții de școală gimnazială care cunosc deja această filosofie de existență a Liceului ”Voltaire” aleg să vină aici, pentru a-și dezvolta potențialul intelectual și creativ.

Ultima medie de admitere pe fiecare specializare anul trecut

*specializarea științe ale naturii -7.39

*specializarea filologie, bilingv franceză-  6.85

*specializarea științe sociale, intensiv franceză – 7.12

 Ce activități extracuriculare pune Liceul „Voltaire” la dispoziția elevilor

Cei 330 de elevi ai liceului, organizați in 14 clase: trei clase a IX-a, trei clase a X-a, patru clase a XI-a și patru clase a XII-a beneficiază de activități școlare și extrașcolare ce duc la îmbunătățirea competențelor lingvistice și la obținerea performanțelor în diverse domenii.

Pentru profesorii și elevii de la Liceul „Voltaire”, activitățile extracurriculare au o importanță deosebită în dezvoltarea armonioasă a individului. Tocmai de aceea, s-a urmărit o diversificare a acestora, pentru a acoperi domenii de interes dintre cele mai variate. În primul rând, această instituție de învățământ propune un demers educațional inovativ axat pe pregătirea liceenilor în programul ,,școală după școală”, în cadrul căruia se derulează activități extracurriculare precum: studiul limbilor moderne (italiană, spaniolă, germană), atelierul de dezbateri, dezvoltare personală, lectură și scriere creativă, clubul de foto, redactarea revistei liceului ”Tous Azimuts”, atelierele de teatru sau cinema, pregătirea în limba franceză pentru certificatele DELF sau vizitele tematice în destinații de interes cultural-istoric.

De asemenea, se pun la dispoziția elevilor și programe de remediere ori de atingere a performanțelor, care acoperă aria disciplinelor la care aceștia doresc rezultate deosebite.

De ce dotări dispune școala

Începând cu anul școlar 2018-2019, școala dispune de un sediu care răspunde cerințelor educaționale ale elevilor, în vederea derulării unui proces instructiv de calitate și, în acest moment, unitatea dispune de cabinetul de științe, de cabinetul de limbi moderne, de laboratorul de informatică ori de cabinetul destinat ariei curriculare ”Om și societate”, toate aceste săli fiind dotate la standarde moderne. Totodată, este bine de știut că în majoritatea sălilor de curs există aparatură care să permită prezentarea de proiecte sau derularea de materiale audio-video, instrumente utile pentru facilitarea accesului elevilor la informații sau pentru desfășurarea orelor la standarde occidentale.

Parteneriate pe care liceul le are la nivel național sau european

Liceul ”Voltaire” a încheiat numeroase acorduri de colaborare cu instituții culturale, la nivel local, național sau internațional.

Printre partenerii locali se numără:

Universitatea din Craiova, Casa de Cultură ”Traian Demetrescu”, Teatrul Național ”Marin Sorescu”, Teatrul pentru Copiii și Tineret ”Colibri” etc.

Așa cum e și firesc, ținând cont de specificul și de identitatea acestei unități școlare, de liceu cu predare a limbii franceze bilingv și intensiv, au fost încheiate o serie de parteneriate și cu instituții educative și culturale din Franța, cu sprijinul Ambasadei Franței în Romania, al Agence universitaire de la Francophonie, Grupul Ambasadelor, Delegaţiilor şi Instituţiilor Francofone din România sau al Institutulului francez.

De asemenea, s-au încheiat parteneriate și cu asociații ori fundații, cum ar fi: Asociația Română a Profesorilor Francofoni, Fundația World Vision România, AIESEC Craiova, dar și cu instituții administrative și de securitate a populației, printre acestea aflându-se Primăria Municipiului Craiova, Centrul Militar Zonal Dolj sau Gruparea de Jandarmi mobilă Craiova.

Având în vedere că anul trecut s-a finalizat proiectul Erasmus+ ACTECIM, iar anul acesta sunt în derulare alte 3 proiecte ERASMUS+ (TERAPI, Educated and Active Citizenship, Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les 5 sens) și 5 e-Twinning, putem spune că interacțiunea cu actorii din spațiul educațional european este o prioritate pentru membrii echipelor de proiect de la Liceul ”Voltaire”, pentru care este esențial schimbul de practici didactice și cunoașterea unor strategii de învățare inovative.

Câteva exemple de elevi celebri sau rezultate ale elevilor de la Liceul Voltaire Craiova

 Dacă ar fi să ne raportăm doar la anul în curs, ar fi de spus că elevii de la Liceul ”Voltaire”, grație pasiunii, perseverenței și efortului susținut, au obținut numeroase distincții la concursuri și olimpiade școlare. Astfel, în primăvara acestui an, la etapele naționale ale olimpiadelor s-au calificat următoarele eleve: Predescu Diana, clasa a XI-a- limba și literatura română, Dinu Feodora, clasa a X-a și Popescu Diana, clasa a XI-a limba franceză, Firoiu Marina, clasa a IX-a și Pau Patrizia, clasa a X-a limba italiană, Dinculeană Maria, clasa a XI-alimba spaniolă și Stancu Erika, clasa a XI-a limba latină. Acești copii sunt dovada de necontestat că în liceul în care învață se încurajează multiculturalitatea și plurilingvismul care, în scurt timp, vor conduce la îndeplinirea obiectivului comun al cadrelor didactice de la Liceul ”Voltaire”: atingerea excelenței în educație.

În ce procent profesorii Liceul Voltaire Craiova sunt titulari

 80% dintre cadrele didactice ale acestei unități de învățământ sunt titulare, fapt ce asigură continuitatea la catedră, astfel încât elevii să nu fie puși în situația de a se adapta, an de an, unor maniere diferite de predare și de evaluare.

Rezultate remarcabile obținute în ultimul an școlar elevii Liceul „Voltaire” Craiova la competițiile naționale și internaționale

Încă din momentul înființării sub egida Universității din Craiova, în anul 2015, Liceul „Voltaire” și-a propus să devină o unitate de învățământ preuniversitar de elită, motiv pentru care toate activitățile s-au derulat în spiritul unui învățământ deschis, flexibil, capabil să se adapteze la nou și să răspundă cerințelor societății.

Elevii Liceului „Voltaire” s-au remarcat, în cei aproape patru ani de existență a instituției preuniversitare de stat, prin numeroase activități care le-au valorificat potențialul, cunoscute fiind rezultatele obținute la etapele naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare sau succesele dobândite timp de doi ani consecutivi, care i-au îndreptățit să câștige trofeul de Liceul Anului în „Competiția Tinereții”, în edițiile din 2016-2017 și 2017-2018. În plus, implicarea în proiectele educaționale precum și mobilitățile în țările partenere au făcut din aceștia niște tineri cu numeroase deschideri și cu idei îndrăznețe, într-o societate în care unitatea de măsura este multitasking-ul. Referindu-ne la anul școlar în curs, am putea aminti următoarele rezultate:

*Locul I-Concurs județean ”Fete de la lecture”, secțiunea dramatizări

*Locul I –Olimpiada județeană la limba română, calificare la etapa națională

*Locul I –Olimpiada județeană la limba franceză, calificare la etapa națională (2 eleve)

*Locul I –Olimpiada județeană la limba italiană, calificare la etapa națională (2 eleve)

*Locul I –Olimpiada județeană la limba spaniolă, calificare la etapa națională

*Locul I –Olimpiada județeană la limba latină, calificare la etapa națională

*Locul I- Concurs național ”Stop Bullying!”

*Locul I-Concurs județean ”Made for Europe”, calificare la etapa națională

*Locul I-Concurs județean ”Fete de la francophonie”

*Locul I-Concurs județean creație ”Bon anniversaire, maman!”

*Locul I-Concurs județean creație ”Happy mother s day!”

*Locul I-Concurs interjudețean creație ”Just English”

*Locul I-Concurs interjudețean interdisciplinar ”Les amis des mots”

De ce recomandă reprezentantul elevilor Liceul „Voltaire” altor elevi să studieze aici

Alex Găman, președintele Consiliului Școlar al Elevilor „Voltaire” și vicepreședinte în Consiliul Județean al Elevilor Dolj, recomandă unitatea școlară în care învață pentru că, în viziunea lui:

„Când calci pragul aceste instituții, ești primit mereu cu multă căldură, pentru că te afli, de fapt, într-o familie numeroasă și foarte iubitoare. Trebuie să recunosc: odată intrat aici, nu a fost o singură zi în care să nu mă gândesc cât de norocos sunt să fi întâlnit atâtea suflete frumoase. Nu m-am gândit niciodată că aș putea lega atâtea prietenii, datorită cărora am amintiri frumoase și pline de haz. Recomand Liceul “Voltaire” nu doar pentru acest lucru, ci și pentru că aici utilul se îmbină cu plăcutul, pentru că acest liceu m-a ajutat să îmi descopăr adevăratul pontențial și mi-a arătat, cu fiecare ocazie, că întotdeauna se poate și mai bine. De asemenea, mi-a arătat că fiecare dintre noi are talente ascunse care, fructificate, pot fi piatra de temelie pentru un viitor antreprenor, filolog sau inginer. Liceul “Voltaire” este, poate, cel mai frumos lucru din viata mea și nu aș schimba pentru nimic în lume timpul petrecut aici”, spune elevul Alex Găman. 

Ce înseamnă pentru directorul Liceul „Voltaire” învățământ de calitate

Prof.dr.  Dorina Loredana Popi, directorul Liceului ”Voltaire”, susține că:

„Învățământul de calitate reprezintă un concept multidimensional care înglobează calitatea programelor, a corpului didactic și a bazei materiale. Liceul nostru reunește aceste dimensiuni. Activitățile instructiv – educative conduse cu măiestrie de profesori cu experiență, empatici, cu o viziune modernă despre învățământ sunt centrate pe elev și pe nevoile acestuia, iar această preocupare constantă este conturată atât prin programul after – school care cuprinde o paletă largă de ateliere, cursuri, cât și prin oferta de CDS. Urmărim dezvoltarea dimensiunii practice a procesului de învățământ și prin proiectele județene, naționale și internaționale pe care le derulăm în fiecare an, oferind posibilitatea elevilor de a învăța și în alte contexte și spații educaționale. Rolul școlii moderne nu mai este acela de a transmite cunoștințe teoretice și de a se asigura că elevul și le-a însușit. O componentă esențială a actului educativ este dezvoltarea inteligenței emoționale, fiindcă, așa cum se știe, gestionarea emoțiilor și motivarea sunt importante în formarea personalității”, declară prof. dr. Loredana Popi.

Info Plus:

 

 

Nr. de elevi:330 elevi

Nr. cadre didactice: 37

An de înființare: 2015

Statut:  unitate liceală autorizată din sistemul preuniversitar de stat, aflată în rețeaua școlară națională

Nr. de clase și profil: 14 clase, după cum urmează:

* clasa a 9-a, profilurile științele naturii, filologie bilingv franceză, științe sociale, intensiv franceză;

*clasa a 10-a, profilurile științele naturii, filologie bilingv franceză, științe sociale, bilingv franceză;

*clasa a 11-a, profilurile matematică-informatică bilingv franceză, științele naturii, filologie bilingv franceză, științe sociale;

*clasa a 12-a, profilurile matematică-informatică intensiv franceză, științele naturii intensiv franceză, filologie intensiv franceză, științe sociale intensiv franceză.

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Previous Post

Cunoaște minunățiile Sibiului la festivalul Naturfest

Next Post

Laurenţiu Lică. Sfaturile celui mai bun voleibalist român pentru copii şi părinţi

Related Posts
Verified by MonsterInsights