cu tema „Valorificarea Proprietății  Industriale pe Plan național și european”