Seminar de informare și conștientizare organizat în cadrul proiectului „VISION – Viitor profesional pentru angajați”, cod SMIS 134 085

Fundația Orizont, în calitate de beneficiar, organizează cel de-al șaselea Seminar de informare și conștientizare a angajaților privind importanța participării la programe de formare profesională continuă, eveniment care va avea loc miercuri, 20 octombrie 2021, începând cu ora 16:00, la sediul societății ECPOL SERV SRL, str. Viilor, nr. 11, Alexandria, jud. TELEORMAN.

Proiectul, implementat în perioada 1 aprilie 2021 – 30 noiembrie 2022, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și Competențe, Obiectiv specific 6.12 Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

SEMINARUL va fi derulat în cadrul subactivității A.1.1. Acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programe de FPC; identificarea grupului țintă și va avea următoarea agendă:

• prezentarea proiectului, a ofertei de formare, beneficiile de care vor avea parte angajații din grupul țintă participanți la activități și sprijinul prin Fondul Social European;
• prezentarea de bune practici naționale și europene în formarea profesională continuă. GRUPUL ȚINTĂ, format din 602 angajați din cele 2 regiuni de implementare ale proiectului (Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia), va beneficia gratuit de o paletă de activități: informare și conștientizare privind necesitatea participării la programe de formare continuă; consiliere profesională și tutorat; cursuri de formare profesională continuă (Asistent personal al persoanei cu handicap grav; Referent resurse umane; Competențe antreprenoriale; Competențe informatice; Instalator apă, canal; Operator/Introducere, validare și prelucrare date); cursuri de calificare (Bucătar; Ospătar/chelner–vânzător în unitățile de alimentație; Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice; Frizer. Coafor. Manichiurist. Pedichiurist; Lucrător în comerț); sesiuni de peer-training care vor dezbate
teme ca: inovare socială, dezvoltare durabilă, nediscriminare.
Valoarea totală a finanțării: 4.641.484,79 lei, din care contribuția financiară din partea Uniunii Europene: 3.889.045,52 lei.

See Also

Participarea dumneavoastră va contribui în mod sigur la succesul evenimentului!

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul Fundației Orizont, str. Unirii nr. 26, Craiova, sau e-mail fundatia_orizont@yahoo.com , persoană de contact: Niță Elena Adina – Promoter (telefon: 0784721866).

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

COPYRIGHT 2021 Creat de WEB GRYG DESIGN. Toate drepturile rezervate.

Scroll To Top