Începe programul „Școala după școală“. Ce trebuie știut?

Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizează și asigură desfășurarea Programului național pilot de tip „Școala după școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală“ este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

Înscrierea elevului pentru a participa la activitățile de educație remedială organizate în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“ se realizează în perioada 25 februarie-3 martie 2021 pe baza solicitării scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, în perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare părinți.

Solicitările scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la unitatea de învățământ în care este școlarizat elevul, în termenul menționat în calendarul Programului național pilot de tip „Școala după școală”.

Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a scolii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile: elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic, elevi romi.

Pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ elevii trebuie sa îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:

elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;

 elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;

See Also

elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Unitățile de învățământ care nu organizează activități remediale și care înregistrează cereri ale părinților elevilor transmit aceste solicitări către inspectoratele școlare județene, care vor repartiza elevii în unități de învățământ organizatoare ale programului.

Pentru acoperirea costurilor organizării și participării elevilor la activitățile de educație remedială în cadrul Programului național pilot de tip „școala după scoală“, începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, se acordă unităților de învățământ care organizează Programul național pilot de tip „școala după școală“ un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună.

Sursă foto: gettyimages

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

COPYRIGHT 2021 Creat de WEB GRYG DESIGN. Toate drepturile rezervate.

Scroll To Top