Conf.univ.dr. DOREL BERCEANU, prorector UCV: „Lumea o poți schimba cu oameni foarte bine pregătiți”

Conf.univ.dr. DOREL BERCEANU este prorector la Universitatea din Craiova, iar acum a ales să facă un pas în politica locală din partea PSD Dolj, cu gândul de a contribui și de pe alt front, la dezvoltarea sistemului de educație craiovean.
A fost membru sau coordonator în peste 20 de proiecte de cercetare-dezvoltare, dar are și pregătire în management financiar în străinătate la Middlesbrough (Marea Britanie) și Nijmegen (Olanda). Doctor în relații economice internaționale, conf.univ.dr Dorel Berceanu își propune să fie liantul dintre mediul academic universitar și administrația locală. Candidează pentru funcția de consilier local al municipiului Craiova, din partea PSD DOLJ și spune că lumea poate fi schimbată doar cu oameni foarte bine pregătiți și instruiți. 

PUBLICITATE ELECTORALĂ

Media10: Se spune că educația este cea mai puternică armă pe care o avem pentru a schimba lumea. Care sunt principalele schimbări, pe care trebuie să le aducem în sistemul de învățământ din Craiova?

Conf.univ.dr. DOREL BERCEANU: În mod cert, cea mai importantă investiție pentru un popor este investiția în educație și în oameni. O societate sănătoasă are ca fundament un sistem de învățământ sănătos. Nimeni nu ar trebui să se îndoiască de acest lucru. Lumea o poți schimba cu oameni foarte bine pregătiți și instruiți. Pentru a putea realiza acest lucru, este nevoie de resurse financiare. Prin urmare, alocarea a 6% din PIB pentru educație, așa cum prevede legea, și finanțarea pe ciclu de învățământ sunt principalele schimbări care trebuie făcute cât mai repede.

Media10: Pentru a rezolva o problemă, trebuie prima dată să o depistezi și să o recunoști. Care sunt principalele probleme pe care le-ați sesizat la învățământul universitar local și ce soluții propuneți pentru acestea?

Conf.univ.dr. DOREL BERCEANU: Încă din 2016, s-a sesizat faptul că Universitatea din Craiova era „prizoniera“ unei crize nu doar financiare ci și de identitate. Acest fapt s-a reflectat într-o poziționare defensivă a UCV în ceea ce privește identitatea academică precum și într-o slabă relație de colaborare cu mediul economico-social. Prin urmare, a avut loc o regândire a managementului activităților educaționale, s-a asigurat un climat stimulativ pentru activitățile de cercetare precum și creșterea numărului de proiecte comune cu mediul economic, cu autoritățile locale și cu mediul preuniversitar, în scopul consolidării poziției UCV și a studenților acesteia în viața economică și socială a Olteniei, în general, a Craiovei și județului Dolj, în particular.     

Media10: UCV este locul unde se formează viitorul. Care sunt principalele proiecte de susținere și dezvoltare în acest sens?

Conf.univ.dr. DOREL BERCEANU: La nivelul UCV au fost identificate, o multitudine de căi de acțiune și proiecte, în strânsă legătură cu preocuparea noastră pentru viitorul studenților noștri:

 • dezvoltarea continuă a unor programe de studii de impact la toate nivelurile: licență, master și doctorat, corelate cu cerințele mediului economic și pe principii antreprenoriale;
 • Reabilitarea campusurilor UCV prin proiecte de mare anvergură (sediile Facultății de Drept, de Mecanică, campusul facultăților cu profil Electric, proiecte de reabilitare a căminelor etc., toate prin fonduri europene);
 • Proiecte de cercetare europene și naționale pe principalele direcții ale PNCDI III, axate pe domeniile de specializare inteligentă; programele europene Horizon 2020 si Horizon Europe în cadrul cărora se derulează activități de cercetare științifică cu beneficii în învățarea deprinderilor de cercetător, în domeniul managementului științific, financiar, al proprietății industrială/intelectuală; programe specifice de fonduri structurale profilate pe dezvoltarea de resurse umane, respectiv tineri cercetatori în vederea dezvoltării abilităților de antreprenori;
 • Proiecte de internaționalizare a UCV (Programe Erasmus, colaborări academice și de cercetare internaționale, rețele de universități).

Media10: Cum vedeți dezvoltarea relației dintre mediul academic și administrația locală?

Conf.univ.dr. DOREL BERCEANU: Universitatea din Craiova are o strategie antreprenorială și de dezvoltare comunitară. Astfel, aceasta caută să reliefeze, în mod inteligent, creșterea performanței cu acțiuni eficiente, racordându-se, permanent, la necesitățile, așteptările și prioritățile comunității, asumându-și rolul de pol al progresului economic și social al acesteia. Acest lucru nu poate fi realizat fără o excelentă colaborare între UCV și administrația locală pe bază de proiecte, schimb de bune practici și expertiză. Sunt ferm convins că o abordare asemănătoare o au și colegii de la celelalte universități din Craiova. Așadar, relațiile foarte bune stabilite până acum între mediul academic și administrația locală vor fi dezvoltate în continuare și voi urmări, în permanență, acest lucru, prin prisma portofoliului cu care voi fi investit.  

Media10: Găsirea unui loc de muncă după încheierea studiilor este principala temă de interes pentru tinerii craioveni. Ce soluții există pentru a dezvolta perspectivele de angajare ale tinerilor, în Craiova?

Conf.univ.dr. DOREL BERCEANU: Este cât se poate de clar faptul că unul din obiectivele principale ale oricărei universități îl constituie angajabilitatea tinerilor după absolvire. În acest sens, mediul academic din Craiova are în vedere, permanent, educația centrată pe student, evaluarea obiectivă a rezultatelor învățării și consultarea permanentă a mediului economico-social, acestea constituind garanții de netăgăduit pentru succesul includerii absolvenților pe piața forței de muncă.   

În ideea dezvoltării perspectivele de angajare ale tinerilor, în Craiova, la nivelul Universității din Craiova au fost identificate următoarele direcții și acțiuni operaționale: dezvoltarea de parteneriate cu agenții economici; rezolvarea problemelor agenților economici prin contracte bilaterale cu implicarea studenților; colectarea de informații referitoare la cerințele angajatorilor; activități practice curriculare și extracurriculare pentru studenți care să asigure, în condiții optime tranziția de la școală la viața activă; obținerea feedback-ului din partea firmelor pentru recalibrarea ofertei educaționale și a conținutului disciplinelor; derularea de programe de antreprenoriat dedicate studenților și, nu în ultimul rând, identificarea nevoilor prioritare ale comunității prin realizarea de analize/sondaje de opinie și consultarea autorităților publice locale și analiza strategiilor și planurilor operaționale de dezvoltare ale structurilor regionale.

Media10: Aveți o vastă pregătire și în străinătate în zona de management financiar. Pentru multe dintre lipsuri dăm vina pe “lipsa banilor”. Ce ar trebui să învățăm și să adaptăm la nevoile educaționale locale, din ceea ce ați descoperit bun în managementul altor sisteme de educație din Europa?

Conf.univ.dr. DOREL BERCEANU: Pregătirea în domeniul finanțelor corporatiste, în general, și a managementului financiar, în particular, am realizat-o, în primul rând, prin elaborarea unei teze de doctorat în acest domeniu, etapă în care de un real folos mi-au fost stagiile de pregătire în străinătate din acea perioadă.

Ulterior, principalele mele activități didactice și de cercetare au fost centrate în această direcție. Principalul lucru pe care l-am remarcat, încă de la început, în sistemele de educație ale altor țări a fost faptul că sunt mult mai focusați pe partea practică a domeniului, prin elaborarea unor aplicații practice și studii de caz. Această abordare face domeniul mult mai atractiv pentru studenți și mult mai în concordanță cu vremurile.

See Also

În consecință, și preocupările mele au fost pentru a aduce, în atenția și spre studiul studenților a unor exemple și studii de caz cât mai aproape de situațiile practice ce pot fi întâlnite în viața reală și care să le poată fi de un real folos pentru o inserție de succes pe piața muncii.

Media10: Cum facem să dezvoltăm zona de cercetare în cadrul UCV, ce perspective ar trebui să știe că au tinerii care studiază la UCV, din acest punct de vedere?

Conf.univ.dr. DOREL BERCEANU: Pentru dezvoltarea cercetării în UCV trebuie urmărite și implementate câteva obiective strategice:

 • creșterea performanței și vizibilității prin: susținerea cercetării avansate, promovarea direcțiilor și grupurilor de cercetare de excelență, conectate cu cercetarea de cel mai înalt nivel internațional; dezvoltarea unei resurse umane de excelență, specifică pentru activități CDI, inclusiv integrarea studenților (licență, master și doctorat) în colective de cercetare și sprijinirea pregătirii și perfecționării cadrelor tinere prin stagii în centre de cercetare de prestigiu;
 • generarea de resurse prin activități de cercetare-dezvoltare-inovare prin: activități transversale naționale și internaționale; eficientizarea activității de cercetare prin concentrarea pe direcții de cercetare prioritare, corelate cu cerințele mediului economic; dezvoltarea spiritului antreprenorial (obiectiv prioritar al UCV) și a unui sistem eficient de management al activităților CDI.

Media10: Care este viziunea dumneavoastră pe termen mediu și lung în ceea ce privește dezvoltarea sistemului educațional local?

Conf.univ.dr. DOREL BERCEANU: Viziunea mea și a actualei echipe de conducere din cadrul UCV este de impunere a Universității din Craiova ca Universitate antreprenorială, lider regional de cunoaștere și inovare și, nu în ultimul rând, o universitate cu o contribuție semnificativă la rezolvarea unor probleme prioritare pentru comunitate prin:

 • formarea de formatori pentru antreprenoriat;
 • programe de antreprenoriat social;
 • dezvoltarea cercetării aplicative și tehnologice;
 • extinderea parteneriatelor cu mediul științific și socio-economic, intern și internațional;
 • conectarea mai strânsă a personalului academic la comunitatea locală sub sloganul „Împreună pentru UCV, Împreună pentru comunitate”.

Comandat de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană DOLJ

CUI Mandatar Financiar: 21200019

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

COPYRIGHT 2021 Creat de WEB GRYG DESIGN. Toate drepturile rezervate.

Scroll To Top