Olimpiada Matematică – etapa locală, reguli pentru elevi și profesori

Inspectoratul Școlar Județean Dolj a stabilit condițiile în care se va desfășura faza locală a olimpiadei de matematică.

Duminica, 17.02.2019, are loc etapa locală a Olimpiadei Naționale de Matematică, pentru clasele V – XII, la Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu”, Craiova și la Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” Craiova. Concursul va începe la ora 10:00, elevii vor fi prezenți la centrul de concurs în intervalul orar 8:30 – 9:15, având asupra lor documente de identitate (C.I. sau carnetul de note).

Repartizarea elevilor pe centre de concurs este următoarea:

⇔  clasa a V-a și a VI-a, la Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” Craiova, str. Carneal, nr. 8l(Corp A);
⇔ clasele VII-XII, Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenitescu”, Craiova, str. Pașcani, nr. 9.

Profesorii evaluatori se vor regasi pe site-ul: www.mateinfodolj.eu și se vor prezenta la Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenitescu”, Craiova, în data de 17.02.2019, la ora 13:30. Precizările privind buna desfășurare a etapei locale a Olimpiadei Naționale de Matematică vor fi aduse la cunoștința candidaților, profesorii îndrumatori având obligația să instruiască elevii.

Accesul candidaților în săli este permis pe baza cărții de identitate/carnet de elev vizat, în intervalul orar 8:45 – 9:15.
Reguli pentru elevi
Se interzice elevilor să pătrundă în sala cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematicii.
Candidații se așează pe clase, câte unul în fiecare bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afișate.
Fiecare candidat primește o coală tipizată, pe care își scrie cu majuscule numele, inițiala tatălui, prenumele și completează celelalte date de pe colțul care urmează să fie lipit.
Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foile tehnoredactate, soluțiile scrise pe ciornă nu se iau în considerare. Înscrierea numelui candidaților pe foile tipizate, în afară rubricii, care se sigilează și orice alt semn distinctiv care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea acesteia.
Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un elev nu mai poate intră în sala.
De asemenea, nici un elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează pentru predarea acesteia. Candidații pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli. În cazuri excepționale, dacă un candidat se simte rău și solicită părăsirea temporară a sălii, el va fi însoțit de către unul dintre profesorii care îl supraveghează, până la înapoierea în sala de examen.
Ultimii trei elevi rămân în sală până Ia predarea ultimei lucrări.
Pentru elaborarea textului lucrării scrise, candidații folosesc cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor un creion negru. Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul, a altor mijloace de calcul. Pentru redactarea lucrărilor și pentru ciornă, se va folosi numai hârtia distribuită candidaților de către supraveghetori.
Candidații care doresc să corecteze greșelile taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală.
În cazul în care unii candidați, din diferite motive (corectări numeroase, greșeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaștere etc.) doresc să-și transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, vor primi alte coli tipizate. Colile folosite inițial se anulează, menționandu-se pe ele „anulat” și  se semnează de către cei doi supraveghetori.
La expirarea timpului acordat, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului de Iucru stabilit. Ultimii trei elevi rămân în sala până Ia predarea ultimei lucrări.
Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Previous Post

Elevii s-au întors la cursuri. Când este programată vacanța de primăvara

Next Post

Simulare la Evaluarea Națională 2019, calendar

Related Posts
Verified by MonsterInsights