Condiții de admitere la Colegiul Militar Craiova

Paşii de urmat pentru a deveni elev la Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”  
 

Activităţile de selecţie, recrutare şi admitere pentru Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” din Craiova se desfăşoară astfel:

 

I.   Recrutarea candidaţilor se face în perioada 05.11.2018 – 01.03.2019

Persoanele interesate trebuie să se prezinte  la Biroul Informare –Recrutare (aici 1) din cadrul Centrului  Militar (aici 2) din judeţul  în care domiciliază.
 
Pot candida numai elevii înmatriculaţi în clasa a VIII-a  în anul şcolar în care se susţine examenul.
a)   Prezentarea la Biroul Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean          

 • candidatul           

      –   va avea actul de identitate
      –   va fi însoţit obligatoriu de către unul dintre părinţi sau tutorele legal
      –   va completa cerere de înscriere
 

 • în cererea de înscriere, fiecare candidat  completează opţiunile pentru colegiile naţionale militare în care doreşte să urmeze studiile liceale, în ordinea strict descrescătoare a preferinţelor
 • un candidat poate avea cel puţin o opţiune şi cel mult cinci opţiuni
 • opţiunile se pot schimba numai pe timpul cât dosarele de candidat sunt la birourile de informare – recrutare 
 • candidatul primeşte

      –  adeverinţa necesară la Spitalul Militar la care este repartizat pentru efectuarea vizitei medicale.

b)   Prezentarea la Spitalul Militar la care este repartizat candidatul

 • candidatul are asupra sa  

      –   actul de identitate
      –   adeverinţa eliberată de Biroul Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean         
      –   adeverință de la psihiatrie pediatrică
      –   adeverință de la neuropediatrie infantilă
      –   adeverinţă de la medicul de familie 

După efectuarea vizitei medicale, fişa medicală va fi trimisă de către Spitalul Militar către Biroul Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean.        
 
 c)   În situaţia în care candidatul este apt medical, va fi chemat de către reprezentanţii Biroului Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean.        

 • candidatul are asupra sa

      –   copie certificat de naștere
      –   copie act de identitate
      –   copie act de identitate părinți sau întreținători legali
      –   adeverință din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în clasa a VIII-a 

Biroul Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean trimite dosarele candidaţilor către Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare la care este arondat  şi informează candidatul despre data şi locul unde trebuie să se prezinte pentru susţinerea testelor psihologice şi de verificare a capacităţii motrice. 

II.   Selecţia aptitudinală a candidaţilor a început în data de 17.12.2018
Candidații  trebuie să se  prezinte la data şi ora stabilite la Centrul Zonal de Selecție și Orientare (aici 3) la care sunt repartizaţi unde vor susține:
Probe psihologice

 • test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual;
 • chestionar de personalitate pentru avaluarea posibilităţilor de adaptare la condiţiile specifice mediului militar

Probe fizice (testarea capacităţii motrice)

 • parcurgerea unui traseu utilitar-aplicativ, care conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime şi care evaluează nivelul de dezvoltare a  deprinderilor motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa şi forţa), gradul de manifestare a calităţilor motrice combinate, dar şi  existenţa unor calităţi psihice, cum sunt tenacitatea şi curajul.
 • Probă de rezistenţă pe distanţa de 1000 m.

 
Aprecierea se realizează după fiecare probă, iar rezultatul ADMIS / RESPINS este comunicat fiecărui candidat de către unul dintre evaluatori.

Bareme:

 • pentru traseul utilitar aplicativ 1 minut şi 40 de secunde.
 • pentru alergare 1000 m   

      – 4 minute şi 30 secunde 

Penalizări:

 • săritura în lungime de pe loc – 2 secunde pentru fiecare 10 cm neîndepliniţi din baremul minimal al lungimii cumulate a celor două sărituri (3,30 m băieţi şi 3,00 m fete)
 • aruncarea mingilor la ţintă – 2 secunde pentru fiecare aruncare incorectă
 • tracţiuni la bară fixă – 3 secunde pentru fiecare tracţiune neexecutată din cele maximum 3 – pentru băieţi
 • flotări – 3 secunde pentru fiecare tracţiune neexecutată din cele maximum 5 – pentru fete
 • sărituri în spaţii marcate – 2 secunde pentru fiecare săritură incorectă
 • ridicare şi transport greutăţi  – 2 secunde pentru fiecare jalon neocolit

 
Candidaţii care nu reuşesc să execute corect  numărul minim de tracţiuni/flotări sau nu finalizează un alt element al traseului, sunt declaraţi ,,respins”.
Interviu de evaluare finală (aici 4)

 • interviu  (verificarea capacităţii de exprimare şi exprimarea motivaţiei pentru alegerea carierei militare)

III.   Admiterea 

 • Etapa I –  Testul grilă de verificare a cunoștințelor – 17.05.2019

 
Candidaţii declaraţi “ADMIS” la selecţia eliminatorie de la  Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare participă la prima etapă de admitere și anume la  proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor.

Candidatul se va prezenta la colegiul unde este repartizat pentru susţinerea testului de verificare a cunoştinţelor. 

La Colegiul Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu” Craiova vor susţine acest test candidaţii cu domiciliul în judeţele Argeş, Dolj, Giurgiu, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Vâlcea.
 
Candidatul are asupra sa anexa la fişa de înscriere, în original, completată şi ştampilată de unitatea şcolară la care este înmatriculat.
 
Proba se va susţine la sediul Colegiului Național Militar “Tudor Vladimirescu” din Craiova,  durează 3 ore și constă  într-un test grilă care conţine 30 de itemi, din care 10 pentru  Limba și literatura română, 10 pentru Geometrie şi 10 pentru Algebră (conform programelor în vigoare pentru clasele     V – VIII) .
 
În aceeași zi  se vor afișa rezultatele la Testul grilă de verificare a cunoștințelor.  
 
Pentru a fi declarat “ADMIS” la proba eliminatorie de verificare a cunoștintelor, candidatul trebuie să obțină minim media 6,00.
Candidaţii declaraţi „NEADMIS” la Testul grilă de verificare a cunoștințelor  îşi vor ridica anexele la fișa de înscriere  după afişarea rezultatelor.  
 

 • Etapa a II-a de admitere se va desfăşura după susţinerea evaluării naţionale.

Candidaţii care au fost declaraţi ,,ADMIS” la testul de verificare a cunoştinţelor  şi au participat la Evaluarea Naţională sunt ierarhizaţi şi repartizaţi prin intermediul aplicaţiei informaţice a Ministerului Educaţiei Naţionale în colegiile naţionale militare, în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere, în limita numărului de locuri aprobate pentru colegiile militare naţionale.
 
Graficul activităţilor:

 • 03.07.2019 – afişarea rezultatelor  
 • 04.07.2019 – ridicarea dosarelor de către candidaţii declarat ADMIS la un alt colegiu decât la cel care au susţinut examenul şi NEADMIS
 • 04.07.2019 – solicitarea, în scris, pentru renunţarea la locul obţinut (dacă este cazul)
 • 05.07.2019 – prezentarea candidaţilor admişi şi a părinţilor/reprezentanţilor legali la sediile colegiilor naţionale militare unde au fost admişi cu fişa de înscriere şi dosarul de candidat în original
 • 05.07.2019 – afişarea rezultatelor finale

Pentru validarea admiterii, candidaţii declaraţă ,,ADMIS”  se prezintă cu foaia matricolă şi fişa de înscriere în original.
 
MEDIA FINALĂ DE ADMITERE se calculează astfel:
MFA=  0,3 MA + 0,7 NT 
unde:
MFA= media finală de admitere
MA=media de admitere calculată potrivit formulei stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale – 0,2 ABS + 0,8 EN (ABS = media generală de absolvire a claselor V – VIII, EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de elevii clasei a VIII  – a)
NT= nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică.

Prima şi utima medie de admitere

 
Anul şcolar 2016 – 2017
Prima medie de admitere la fete a fost 9.53 şi ultima a fost 8.97.
Prima medie de admitere la băieţi a fost 9.40 şi ultima a fost 7.30.
Anul şcolar 2017 – 2018
Prima medie de admitere a fost 9.92 şi ultima a fost 8.02.
Anul şcolar 2018 – 2019
Prima medie de admitere fost 9.93 şi ultima a fost 7.80.

 
Discipline studiate conform profilului

Pregătire militară

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Previous Post

Calendar concursuri învățământul profesional

Next Post

Ante Nulla Dapibus Quis Sit Semper Metus Eget Libero

Related Posts
Verified by MonsterInsights